Diepgaande Gesprekken

met Wilfred Blom, filosofisch practicus

Wilfred BlomMijn achtergronden

  In 1983 ben ik vanuit Harlingen naar Amsterdam verhuisd om Wijsbegeerte te gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Die (avond)studie heb ik in 1993 afgerond, met als specialisatie Toegepaste Logica/Cognitieve Kunstmatige Intelligentie. Tijdens mijn studie was ik overdag werkzaam als software engineer in de IT. Aangezien ik geen universitaire carrière ambieerde, ben ik na mijn studie in de IT werkzaam gebleven, meestentijds als zzp-er, maar ook als vaste medewerker. Daardoor heb ik diverse bedrijven (en het bedrijfsleven) goed leren kennen. IK ben ook meerdere jaren lid geweest van de Ondernemingsraad van mijn toenmalige werkgever. De filosofie bleef echter trekken, maar dan op een meer praktische, toegepaste, wijze dan op de universiteit gebruikelijk is. De faculteit Wijsbegeerte van de RU Utrecht is en was sterk gericht op de academische filosofie, terwijl juist de toepassing van filosofie in het dagelijkse (dus ook het beroepsmatige) leven erg vruchtbaar kan zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van logica, het onderscheiden van drogredeneringen, maar ook het doorvragen, naar bijvoorbeeld definities, om een vraag goed te doorgronden.

  In 2011 begon de Internationale School Voor Wijsbegeerte (ISVW) met de beroepsopleiding tot (toen nog zo geheten) Filosofisch Consulent, onder leiding van Harm van der Gaag. Deze had toen al jaren succesvol een filosofische praktijk in Utrecht en was daardoor de aangewezen persoon als docent. Die opleiding sloot goed aan bij mijn wensen, dus besloot ik deze te gaan volgen. In 2012 heb ik deze opleiding succesvol afgerond. Tijdens de opleiding werd de naam filosofisch practicus gemunt als een betere, passender, benaming voor het beroep. Na afloop richtten Harm van der Gaag en de alumni van de opleiding een beroepsgroep op, het Gilde van Filosofisch Practici. Vanaf de oprichting tot op heden ben ik voorzitter van dit gilde.

  Na bovengenoemde opleiding heb ik nog een aantal opleidingen gevolgd tot Socratisch Gespreksleider, onder meer bij Hans Bolten en Dries Boele. Dat resulteerde in diverse ideeën om filosofische technieken te combineren met in het bedrijfsleven gangbare werkmethodes. Deze ideeën zijn nu in ontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de combinatie van Socratisch gesprekken met de Agile werkwijze.

  In mijn praktijk richt ik me vooral op individuele gesprekken. Deze gesprekken duren ongeveer 45 minuten. In principe vinden deze gesprekken plaats op dinsdag- dan wel woensdagavond, vanaf 19:00 u. In overleg zijn echter andere dagen c.q. tijden mogelijk. Dit is echter ook afhankelijk van de beschikbaarheid van de locatie waar de gesprekken plaatsvinden.

  Naast filosofisch practicus en IT-er ben ik ook amateurmuzikant, amateurfotograaf, en organisator van salsaconcerten c.q. -dansavonden.


Wat is en doet een filosofisch practicus?

  Een filosofisch practicus is iemand die de beroepsopleiding Filosofisch Practicus van de ISVW met goed gevolg heeft afgerond en lid is van het Gilde van Filosofisch Practici. Een filosofisch practicus voert gesprekken met mensen die een (levens)vraagstuk, of anderszins een dilemma hebben. Hierbij wordt er niet zozeer zwaar 'gefilosofeerd' maar worden wel filosofische technieken gebruikt om dieper op de vraag van de cliënt in te gaan. Het is de bedoeling tot verdieping te komen van die oorspronkelijk vraag door de belangrijke facetten en achtergronden ervan te bevragen, opdat die initiële vraag steeds duidelijker en preciezer, en vaak ook anders, wordt geformuleerd. Het gaat er niet om dat de practicus oplossingen aandraagt, of dat die actief worden gezocht, maar om het probleem helderder te krijgen doordat de clië gaat nadenken over die facetten en achtergronden. Dit leidt als het goed gaat tot verschillende resultaten. De cliënt krijgt een veel dieper inzicht in het probleem. Hierdoor krijgt de cliënt een beter begrip in (de achtergronden van) zijn of haar redeneringen, en dus zichzelf, maar wordt ook de vraag veel helderder en daardoor beter hanteerbaar. De filosofisch practicus zal door vragen te stellen de cliënt ertoe aanzetten dieper in te gaan op de vraag. Een gesprek met een filosofisch practicus valt derhalve te zien als een dialoog van vragen en antwoorden om (zoveel als mogelijk) tot de kern van de vraag van de cliënt te komen. Een filosofisch gesprek is in wezen een diepgaand gesprek om de oorspronkelijke vraag van de cliënt te verhelderen. Het doel is dat de cliënt gaandeweg haar of zijn vraag dermate goed begrijpt dat deze daar zelfstandig verder mee kan. Tijdens de gesprekken ontstaat vaak ook een beter inzicht bij de cliënt hoe deze met andere vragen kan omgaan. Daarnaast is bij een dieper inzcht van de vraag een besluit veelal makkelijker te nemen, of een oplossing te vinden. Die zijn echter een indirect gevolg van de gesprekken.Logo Gilde van Filosofisch Practici

  Het gilde werd in 2012 opgericht door de docent Harm van der Gaag en de alumni van de eerste opleiding tot Filosofisch Practicus. Doelen van het gilde zijn de kwaliteit van het vak Filosofisch Practicus te waarborgen, de leden te begeleiden in hun werkzaamheden, maar vooral ook om de gezellen een traject tot het meesterschap aan te bieden. Daartoe worden er onder meer intervisie- en supervisiebijeenkomsten georganiseerd, maar ook praktische studiebijeenkomsten, lezingen, is er een tuchtbeleid opgesteld, wordt er binnenkort een ledentijdschrift uitgegeven etc. Het gilde is inmiddels van de oorspronkelijke tien oprichters uitgegroeid tot ongeveer zestig leden. Zie ook de website van het gilde.

  


Tarieven

De eerste afspraak is gratis. Voor vervolgafspraken gelden de volgende, inkomensafhankelijke, tarieven, (inclusief BTW):

Bruto maandinkomen Tarief
< minimumloon n.t.b.
< € 2.250 € 50
< € 3.500 € 60
< € 5.000 € 70
< € 8.000 € 80
> € 8.000 € 100
Voor bedrijven € 100

Contactgegevens

Adresgegevens gespreksruimte: